Kristoffer Tadaj

Bygg- och Fastighetsservice i Gullaskruv

Byggare sedan 1984.
Innehar F-skattebevis.